Privacyverklaring
Laatst bijgewerkt: 23 mei 2018

1. Inleiding

We nemen uw privacy zeer serieus. Op deze pagina wordt uitgelegd welke informatie we over
u verzamelen, hoe we deze informatie kunnen gebruiken en welke stappen we nemen om
ervoor te zorgen dat deze veilig wordt bewaard tijdens het gebruik van Ras Voer & Gezond.

Door gebruik te maken van Ras Voer & Gezond of door enig deel van deze website te bezoeken, gaat u
akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie overeenkomstig dit Privacybeleid en
wordt u geacht volledig met dit Privacybeleid akkoord te zijn gegaan. Door uw persoonlijke
gegevens aan ons te verstrekken, wordt u behandeld als een persoon die toestemming heeft
gegeven voor de openbaarmakingen waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Mocht u niet
akkoord gaan met deze algemene voorwaarden, dan dient u deze site niet te gebruiken.

Internationale gebruikers – Door onze website te bezoeken en ons uw gegevens te verstrekken,
erkent u en gaat u ermee akkoord dat we vanwege de internationale dimensie van de site de
gegevens die we tijdens onze relatie hebben verzameld, mogen gebruiken voor de doeleinden
die in dit beleid worden vermeld of in onze andere communicatie met u, inclusief de
overdracht van informatie buiten uw eigen rechtsgebied. Bovendien dient u te begrijpen dat
dergelijke gegevens mogelijk worden opgeslagen op servers die zich buiten het rechtsgebied
van uw land bevinden. Door ons uw gegevens te verstrekken, stemt u in met de overdracht
van dergelijke gegevens.

2. Informatie die we mogelijk verzamelen

2.1 Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII)

Door Ras Voer & Gezond te gebruiken, kunnen we u vragen ons bepaalde Persoonlijk Identificeerbare
Informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te
identificeren. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en
postadres. Deze informatie wordt gebruikt voor het verwerken van uw bestellingen wanneer u
goederen of diensten bij ons koopt.

Wij gebruiken of onthullen uw verzamelde persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden
dan het primaire doel zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen of wanneer dit
wettelijk vereist is.

2.2 Apparaat-informatie

Wanneer u Ras Voer & Gezond bezoekt, maakt onze internetprovider een aantekening van uw bezoek.
De computersystemen en software die door de site worden gebruikt, verwerven bepaalde
persoonlijke gegevens in het normale verloop van de dienst, wat noodzakelijk is om de
internetcommunicatieprotocollen te kunnen gebruiken.

 

Ook, wordt de volgende informatie vastgelegd, gebruikt en gecontroleerd voor statistische
doeleinden, handhaving van het privacybeleid en om gebruikersgeschillen te
vergemakkelijken:

IP-adressen en andere technische informatie

Datum en tijdstip van uw bezoek

Paginaweergaven en website-interactie

Deze gegevens worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd en worden uitsluitend
gebruikt voor anonieme statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de site en om
te controleren of deze correct werkt. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om de
verantwoordelijkheid te onderzoeken ingeval van computercriminaliteit die de site beschadigt;
afgezien van deze mogelijkheid worden de gegevens met betrekking tot de webcontacten niet
langer dan dertig dagen opgeslagen.

2.3 Cookies

We gebruiken cookies om gegevens op te slaan terwijl u Ras Voer & Gezond bezoekt. U kunt uw
browser configureren om onze cookies te weigeren. Dit kan echter leiden tot verstoring van
onze service, zoals het niet kunnen inloggen en niet opslaan van producten in uw
winkelwagen. Als u onze cookies wilt verwijderen, raden we aan om een plug-in te installeren
die cookies verwijdert na uw bezoek.

3. Serviceproviders

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met derden om onze dienst te vergemakkelijken.
Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

Providers van betalingsdiensten

Bezorgdiensten

Administratie- en factureringsdiensten

Onze overeenkomsten bepalen dat deze dienstverleners uw informatie alleen gebruiken in
verband met de diensten die zij voor ons uitvoeren en niet voor eigen voordeel.

4. Links naar andere websites

Ras Voer & Gezond kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons beheer vallen. Wij
aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het
privacybeleid, de praktijken en de beschikbaarheid van sites van derden. We raden u ten
zeerste aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken voordat u
persoonlijke gegevens verzendt. U wordt ook geadviseerd om het juridisch beleid van de
website van dergelijke sites te doorlopen, voordat u transacties via dergelijke sites aangaat.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de werking van dergelijke sites. Wij zijn op geen enkele
manier aansprakelijk voor fouten in betalingsbedragen, methode, technische problemen bij de
betaling, enz.

5. Bescherming van kinderen

 

We erkennen het belang van de bescherming van de privacy en veiligheid van kinderen. Onze
website en alle beschikbare diensten op deze website zijn niet gericht op kinderen onder de 13
jaar. We verzamelen niet bewust informatie over kinderen. Een ouder of voogd van een kind
kan contact met ons opnemen als hij/zij ontdekt dat een kind onder de 13 jaar zijn/haar
persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.
Als u jonger bent dan 13 jaar, stuur ons dan alstublieft niet uw persoonlijke gegevens
(bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres), aangezien u niet wettelijk gerechtigd bent om
een overeenkomst met ons aan te gaan. Als u jonger bent dan 13 jaar en u wilt een vraag
stellen of deze site in ieder geval gebruiken, waarvoor u uw persoonlijke gegevens moet
verstrekken, vraag dan uw ouder of voogd om dit namens u te doen.

6. Schadeloosstellingen

U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de site en het internet, zonder beperking, uitsluitend
op eigen risico is en onderworpen is aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale
wet- en regelgeving.

U gaat ermee akkoord dat internet geen beveiligd netwerk is en dat derden de informatie die
de gebruiker via internet verzendt mogelijk kunnen onderscheppen, openen, gebruiken of
beschadigen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeldige bestemmingen, verzendfouten of
corruptie, onderschepping of beveiliging van gebruikersgegevens. U gaat ermee akkoord dat
we niet kunnen en niet garanderen dat de site vrij zal zijn van virussen, wormen, Trojaanse
paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen vertoont.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we niet garanderen dat de site ononderbroken of vrij van
fouten is en dat we geen controle hebben over netwerken van derden en dat vertragingen en
verstoringen van andere netwerkoverdrachten volledig buiten onze controle vallen.

U stemt ermee in dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid,
integriteit, kwaliteitsvolledigheid, bruikbaarheid of waarde van inhoud, gegevens,
documenten, grafische afbeeldingen, foto’s en informatie.

7. Uw rechten

Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene Verordening
Gegevensbescherming 2018 (AVG) beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens.

U heeft het recht kosteloos een kopie van de informatie die we over u bewaren, op te
vragen.

U heeft het recht gegevens die wij over u hebben en die onjuist of onvolledig zijn, te
corrigeren.

Waar van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen.
(het recht om te worden vergeten)

U heeft het recht op beperking van verwerking, bezwaar en gegevensportabiliteit.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

8. Diverse bepalingen

 

Indien enig deel van dit document ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat gedeelte
worden uitgelegd op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om
zo goed mogelijk de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven, en de
resterende delen blijven dan volledig van kracht.

Er wordt overeengekomen dat alle zaken met betrekking tot het gebruik van de Ras Voer & Gezond
worden beheerst door de wetgeving van Nederland en aanverwante EU-wetgeving, inclusief
maar niet beperkt tot de General Data Protection Regulation (GDPR) en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming 2018 (AVG).

Er wordt overeengekomen dat de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de Rechtbanken in
Nederland van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de
uitvoering van de verplichtingen hieronder.

Alle voorwaarden die afwijken van dit privacybeleid in een door u gedane schriftelijke of
elektronische communicatie zijn ongeldig.

9. Contactgegevens

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve ons te contacteren.
Ras Voer & Gezond wordt geleverd door:

RAS Voer & Gezond
Brakkeveldweg 160
1782AL DEN HELDER
Netherlands

10. Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit Privacybeleid kan op elk moment door ons worden gewijzigd. Wijzigingen in dit
Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst